Topik

Seni Foto Mikro: 1

Senifoto mikro memerlukan kesabaran yang tinggi.Sesiapa saja menceburi bidang senifoto mikro boleh melatih menjadi seorang yang tenang dan penyabar!

Tidak ramai yang berminat untuk menjadikan kerja senifoto mikro sebagai bidang tugas kerana ada kalanya memerlukan masa yang panjang ketika menyiapkan kerja. Tapi kerja-kerja senifoto mikro amat diperlukan dalam bidang penyelidikkan sains, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya.

Dalam dekat ini kerja-kerja senifoto mikro lebih mudah dilakukan dengan adanya peralatan canggih seperti photomicroscope, elektronmicroscope dan seumpamanya. Penghasilan gambar lebih baik dengan alat-lat yang disebut tadi. Namun itu semuanya hanya dipraktikkan oleh para saintis dan doktor di bidang perubatan sahaja.

Kepada pengamal senifoto, bidang mikro boleh membawa mereka merakamkan gambar-gambar serangga, biji benih, kelopak bunga, lebih bermutu dengan membuat kerja-kerja senifoto mikro dengan kamera SLR dan alat tambahannya.

Selain kamera dan lens mikro anda perlu menyediakan alat tambahan untuk kerja-kerja senifoto mikro seperti berikut.